Reglament Mitja Marató

Sortida : 9:30h Parc de la Mar de Palma de Mallorca davant la catedral.

Arribada : Parc de la Mar, davant de la Catedral, al costat del mural de Joan Miró.

Recorregut: Tancat al trànsit pel Passeig Marítim, Passeig Sagrera, Autovia de Llevant i centre de Palma.

Avituallaments: Aigua a Kms. 5 – 1O – 15 i en arribada.

Temps límit: A les 2:30 hores de l’inici de la competició es tancarà el control.

Edat mínima: 18 anys complerts el dia de la prova i fins a 69 anys com a màxim.
(En els 10 Kms hi haurà categories per a M – W 70)

Guarda-roba: En sortida i arribada, hi haurà servei guarda-roba que tingui cura de les pertinences dels atletes.

Control i resultats: Es realitzarà mitjançant sistema ChampionChip per ELITECHIP.

Reclamacions: Es cursaran al director de la prova per escrit, dins dels 30 minuts posteriors de notificar-se els resultats, previ dipòsit de 50 euros.

Categories:

Masculino Femenino
Absoluta M: 3 primeros de la general Absoluta F:3 primeras de la general
Júnior: 18-19 años Júnior: 18-19 años
Promesa: 20-22 años Promesa: 20-22 años
Senior: 23-34 años Senior: 23-34 años
Veteranos “A”: 35-39 años Veteranas “A”: 35-39 años
Veteranos “B”: 40-44 años Veteranas “B”: 40-44 años
Veteranos “C”: 45-49 años Veteranas “C”: 45-49 años
Veteranos “D”: 50-54 años Veteranas “D”: 50-54 años
Veteranos “E”: 55-59 años Veteranas “E”: 55-59 años
Veteranos “F”: 60-64 años Veteranas “F”: 60-64 años
Veteranos “G”: 65-69 años Veteranas “G”: 65-69 años

NOTA:NO S’ADMETRAN INSCRIPCIONS EN AQUESTA MITJA MARATÓ DE PERSONES AMB MÉS DE 70 ANYS D’EDAT, PER LA PRÒPIA SEGURETAT I SALUT DEL PARTICIPANT

Obsequis: En retirar el dorsal cada atleta rebrà una bossa de regals i en entrar a meta rebran un obsequi commemoratiu de la cursa.

Metge Carrera: Hi haurà un Metge de Carrera, responsable dels serveis mèdics.

Tots els participants amb problemes físics, respiratoris, al·lèrgies, etc., que requereixin atencions especials, ho hauran de fer saber a l’Organització abans d’iniciar la competició, fent-ne referència al tramitar la inscripció, i el dia de la competició faran constància escrita a la part posterior del dorsal, del problema mèdic específic.

Els atletes més grans de 40 anys han de disposar d’un certificat mèdic que n’acrediti l’aptitud física.

Ambulàncies: Hi haurà un servei d’ambulàncies a la sortida i arribada i en diversos punts del recorregut.

Assegurança Carrera: Els participants estan coberts per una pòlissa d’assegurances d’accidents i de responsabilitat civil, que cobrirà el tractament de les lesions que es produeixin els atletes, com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de les normes establertes per l’Organització, o pels danys produïts als desplaçaments al lloc on es desenvolupa la prova, o d’aquest a la residència dels atletes.

Seguretat Carrera: Policia Local de Palma, Policia del Port de Palma i l’Organització, són els encarregats de la seguretat de carrera, els atletes obeiran totes les indicacions que rebin de les persones encarregades de la seva seguretat.

LLIURAMENT DE DORSALS:
Divendres: 17 de març de 16.00 a 21.00 h.
Dissabte: 18 de març de 11.00 a 20.00 h.
Al Centre Comercial EL CORTE INGLES (Secció Esports), Avda. Alejandro Rosselló, 12-16, 7a planta de Palma

TROFEUS “AJUNTAMENT DE PALMA”

3 primers atletes absoluts masculins
3 primers atletes absoluts masculins
3 trofeus als guanyadors de cada categoria

PREMIS MATERIAL ESPORTIU O EN AJUDES DE VIATGE GUANYADORS
GENERAL ABSOLUTA MASCULÍ I FEMENINA

1⁄2 MARATÓ                                  10 KMS
1.- 500,- EUROS                     1.-250,- EUROS
2.- 400,- EUROS                    2.-150,- EUROS
3.- 300,- EUROS                    3.-100,- EUROS
4.- 200,- EUROS
5.- 100,- EUROS

NOTA: Per poder optar a aquests premis econòmics, s’hauran de realitzar marques inferiors a la prova de 1⁄2 marató de
1 h. 10 minuts en categoria absoluta masculina i de 1h. 18 minuts en categoria absoluta femenina.
A la prova de 10 kms les marques hauran de ser inferiors a 30 minuts 30 segons en categoria masculina i de 33 minuts i 30 segons en categoria femenina.

CONDICIONS GENERALS

El fet d’inscriure’s i prendre part a la prova implica la total acceptació de les presents normes, així com d’altres
disposicions que per qualsevol causa pogués prendre al seu moment l’Organització.
L’Organització es reserva la facultat de desqualificar o expulsar de la competició els atletes, que falsifiquin dades sobre la seva personalitat, no completin el recorregut, tinguin una actitud antiesportiva amb altres participants, etc.
Els atletes en facilitaran la identificació a l’Organització, en cas que aquesta ho requereixi.
S’impedeix l’accés al circuit i prendre part a la prova, atletes sense dorsal que no hagin efectuat la inscripció
reglamentària.
Els participants es consideren a si mateixos aptes, físicament i siquicament, per prendre part a la competició, i es fan
totalment responsables de qualsevol dany que pugui patir la seva persona, fora de la gravetat que fos.
L’Organització declina tota responsabilitat pels danys morals, físics i materials que els participants puguin patir.

DISPOSICIONS ESPECIALS

1a – Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional, l’Organització es reserva el dret de poder canviar-les,
segons les seves necessitats i criteris, cosa que seria notificada als participants, prèviament a l’inici de la competició.
2a – Si per qualsevol causa aliena a la voluntat de l’Organització: pandèmies, actes terroristes, catàstrofes naturals,
autorització governativa, etc., la prova no es pot fer en la data programada, l’Organització no farà devolució de l’import
de la inscripció realitzada per l’atleta participant o persona autoritzada, ja que l’atleta seguirà inscrit a la prova fins que
aquesta es pugui desenvolupar en una altra nova i futura data, que serà comunicada oportunament a tots els atletes
inscrits.
3a – En cas que l’atleta inscrit no pogués prendre part a la prova per motius justificables (lesió, malaltia, o impossibilitat d’estar físicament aquest dia a Palma), l’Organització no tornarà l’import de la inscripció realitzada per a aquesta edició, després de justificació prèvia escrita i acceptada per l’Organització, la seva inscripció passarà a una propera edició de la prova.
4a – Si els atletes participants volen cancel·lar definitivament la seva inscripció a la prova, sigui per la raó
que fos, només se’ls tornarà el 75% de l’import de la inscripció, el 25% restant quedarà en poder de
l’organització per sufragar els despeses de gestió que la inscripció de l’atleta hagi ocasionat o ocasioni a
l’organització, i el participant haurà de fer aquesta reclamació per escrit fent expressa aquesta
conformitat.
5a Si per qüestions d’emergència sanitària a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la data
indicada per a la celebració de la prova, aquesta no es pogués organitzar, l’organització comunicarà com
més aviat millor: via e-mail, wasaps, webs, etc., a tots els participants inscrits la nova data prevista per a la
celebració de la competició.