Reglament 10 km

Sortida : 9h Avinguda Antoni Maura.

Arribada : Parc de la Mar, en front a la Catedral.

Recorregut: Tancat al trànsit pel Passeig Marítim, Passeig Sagrera, Autovia de Llevant (una sola volta).

Avituallaments: Aigua a Kms. 4-7 i en arribada.

Temps Límit: 1 hora 15 minuts, a partir d aquest temps, es tancarà el control.

Edat mínima: 18 anys complerts el dia de la prova. Els atletes més grans de 16 anys que tinguin autorització paterna o tutelar, també podran prendre part de la competició.

Guardarropa: En sortida i arribada, hi haurà servei guarda-roba que tingui cura de les pertinences dels atletes

Control i resultats: Es realitzarà mitjançant el sistema ChampionsChip per “Elitechip”.

Reclamacions: Es cursaran al director de la prova per escrit, dins dels 30 minuts posteriors de notificar-se els resultats.

Classificacions: Hi haurà una sola classificació general absoluta i per categories, masculina i femenina, segons la normativa de la FAIB.

Obsequis: En retirar el dorsal cada atleta rebrà una bossa amb regals i en entrar a meta rebran un obsequi commemoratiu de la cursa

Metge Carrera: Hi haurà un Metge de Carrera, responsable dels serveis mèdics.

Tots els participants amb problemes físics, respiratoris, al·lèrgies, etc., que requereixin atencions especials, hauran de fer-la saber a l’Organització abans d’iniciar la competició, fent-ne referència al tramitar-la inscripció, i el dia de la competició faran constància escrita a la part posterior del dorsal, del problema mèdic específic.

Els atletes més grans de 40 anys han de disposar d’un certificat mèdic que n’acrediti l’aptitud física.

Ambulàncies: Hi haurà un servei d’ambulàncies a la sortida i arribada i en diversos punts del recorregut.

Assegurança Carrera: Els participants estan coberts per una pòlissa d’assegurances d’accidents i de responsabilitat civil, que cobrirà el tractament de les lesions que es produeixin els atletes, com a conseqüència directa del desenvolupament de la prova, i mai com a derivació d’un patiment o tara latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de les normes establertes per l’Organització, o pels danys produïts als desplaçaments al lloc on es desenvolupa la prova, o d’aquest a la residència dels atletes.

Seguretat Carrera: Policia Local de Palma, Policia del Port de Palma i l’Organització, són els encarregats de la seguretat de la carrera, els atletes obeiran totes les indicacions que rebin de les persones encarregades de la seva seguretat.

CONDICIONS GENERALS

El fet d’inscriure’s i prendre part a la prova implica la total acceptació de les presents normes; així com altres disposicions que per qualsevol causa pogués prendre en el seu moment l’Organització.

L’Organització es reserva la facultat de desqualificar o expulsar de la competició els atletes; que falsifiquin
dades sobre la seva personalitat, no completin el recorregut, tinguin una actitud antiesportiva amb altres participants, etc.

Els atletes en facilitaran la identificació a l’Organització, en cas que aquesta ho requereixi.

S’impedeix l’accés al circuit i prendre part a la prova, atletes sense dorsal que no hagin efectuat la inscripció reglamentària.

Els participants es consideren a si mateixos aptes, físicament i siquicament, per prendre part a la competició, i es fan totalment responsables de qualsevol dany que pugui patir la seva persona, fora de la gravetat que fos.

L’Organització declina tota responsabilitat pels danys morals, físics i materials que puguin patir els
participants

DISPOSICIONS ESPECIALS

1a – Aquestes normes es fan públiques amb caràcter provisional, l’Organització es reserva el dret de poder
canviar-les, segons les necessitats i criteris, el que seria notificat als participants, prèviament a l’inici de la competició.

2a – Si per qualsevol causa aliena a la voluntat de l’Organització, la prova no es pogués realitzar a la data programada, l’Organització no farà devolució de l’import de la inscripció realitzada per l’atleta participant o persona autoritzada, ja que l’atleta seguirà inscrit a la prova fins que aquesta es pugui desenvolupar en una altra nova i futura data, que serà comunicada oportunament a tots els atletes inscrits.

3a – En cas que l’atleta inscrit no pogués prendre part a la prova per motius justificables (lesió, malaltia, o impossibilitat d’estar físicament aquest dia a Palma), l’Organització no tornarà l’import de la inscripció realitzada per a aquesta edició , sinó que després de prèvia justificació escrita i acceptada per a lorganització, la seva inscripció passarà a una propera edició de la prova.